Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 13.07.2017 година

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 13 Юли  2017 година от 09.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам седма редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година, при следния  дневен ред:

  1. Докладна с Вх.№ 187/28.06.2017г.
  2. Докладна с Вх.№ 197/07.07.2017г.
  3. Докладна с Вх.№ 199/07.07.2017г.
  4. И изпратените с Покана изх. № 182 от 22.06.2017г.


Председател:……………..

Стефан Стефанов