ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 28 Октомври  2021 година от 15.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2021 год., при следния дневен ред:


  1. Докладна записка с Вх. № 246 от 18.10.2021г.
  2. Докладна записка с Вх. № 247 от 21.10.2021г.
  3. Докладна записка с Вх. № 248 от 21.10.2021г.
  4. Докладна записка с Вх. № 249 от 21.10.2021г.
  5. Докладна записка с Вх. № 250 от 21.10.2021г.
  6. Докладна записка с Вх. № 251 от 21.10.2021г.
  7. Докладна записка с Вх. № 252 от 21.10.2021г.
  8. Докладна записка с Вх. № 253 от 21.10.2021г.
  9. Докладна записка с Вх. № 254 от 21.10.2021г.
  10. Докладна записка с Вх. № 255 от 21.10.2021г.

 

Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/