ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 26 Април 2018 година от 11.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четвърта редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2018 година, при следния  дневен ред:

 1. Докладна с Вх. № 55/16.03.2018г.
 2. Докладна с Вх. № 71/29.03.2018г.
 3. Докладна с Вх. № 90/10.04.2018г.
 4. Докладна с Вх. № 91/10.04.2018г.
 5. Докладна с Вх. № 92/10.04.2018г.
 6. Докладна с Вх. № 93/12.04.2018г.
 7. Докладна с Вх. № 94/12.04.2018г.
 8. Докладна с Вх. № 95/12.04.2018г.
 9. Докладна с Вх. № 98/16.04.2018г.
 10. Докладна с Вх. № 99/16.04.2018г.
 11. Докладна с Вх. № 100/16.04.2018г.
 12. Докладна с Вх. № 101/16.04.2018г.
 13. Докладна с Вх. № 102/16.04.2018г.
 14. Докладна с Вх. № 103/16.04.2018г.