ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 23 Декември  2021 година от 15.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2021 год., при следния дневен ред:


  1. Разглеждане на докладна с Вх. № 291/16.12.2021 година;
  2. Разглеждане на докладна с Вх. № 292/16.12.2021 година;
  3. Разглеждане на докладна с Вх. № 293/16.12.2021 година;
  4. Разглеждане на докладна с Вх. № 294/16.12.2021 година;
  5. Разглеждане на докладна с Вх. № 295/16.12.2021 година;
  6. Разглеждане на докладна с Вх. № 296/16.12.2021 година;
  7. Разглеждане на докладна с Вх. № 297/16.12.2021 година;
  8. Разглеждане на докладна с Вх. № 298/16.12.2021 година;

Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/