ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 28 Юни 2018 година от 10.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам шеста редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2018 година, при следния  дневен ред:

 1. Докладна с Вх.№ 135/23.05.2018г.
 2. Докладна с Вх.№  136/23.05.2018г.
 3. Докладна с Вх. № 137/ 23.05.2018г.
 4. Докладна с Вх. № 138/23.05.2018г.
 5. Докладна с Вх. № 139/23.05.2018г.
 6. Докладна с Вх. № 140/23.05.2018г.
 7. Докладна с Вх. № 151/11.06.2018г.
 8. Докладна с Вх. № 153/11.06.2018г.
 9. Докладна с Вх. № 154/11.06.2018г.
 10. Докладна с Вх. № 155/11.06.2018г.
 11. Докладна с Вх. № 161/14.06.2018г.
 12. Докладна с Вх. № 162/14.06.2018г.
 13. Докладна с Вх. № 163/14.06.2018г.
 14. Докладна с Вх. № 164/21.06.2018г.

Председател:……………..

Стефан Стефанов