Покана за участие в деветата редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2016 година

 


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.: 05328 20-02, ФАКС: 05328 2020,

e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg

 

Изх.№500 от 14 август 2016 година

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо,

На 22 септември 2016 година от 11.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам девета редовна сесия на общински съвет Никола Козлево във връзка с 22 септември 2016 тя ще бъде и тържествена, при следния  дневен ред:

  1. Приемане на докладна с вх.№ 490 от 10.09.206 година – за прекратяване на членство в сдружение „Толерантност“.
  2. Приемане на докладна с вх.№ 491 от 10.09.2016 година за продажба на недвижим имот.
  3. Докладни с Вх. №:

 

 

 

Председател:……………..

Стефан Стефанов