Покана за редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 25.06.2020 година


ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 25 Юни  2020 година от 13.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам редовно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2020 год., при следния дневен ред:

  1. Докладна с Вх. № 111 от 02.06.2020 год.
  2. Докладна с Вх. № 122 от 15.06.2020 год.
  3. Докладна с Вх. № 124 от 16.06.2020 год.
  4. Докладна с Вх. № 125 от 17.06.2020 год.
  5. Докладна с Вх. № 126 от 17.06.2020 год.

Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/