Покана за извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево на 7 февруари 2019

 

 

ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 7 февруари 2019 година от 10.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и постъпилипротести на окръжна прокуратура град Шумен, свиквам извънредна сесия на общински съветНикола Козлево, при следния дневен ред:

  1. Докладна с Вх.№ 34/31.01.2019 г.
  2. Докладна с Вх.№  35/31.01.2019 г.
  3. Докладна с Вх. № 37/ 04.02.2019 г.
  4. Докладна с Вх. № 40/04.02.2019 г.

Председател:……………..

Стефан Стефанов