До съветниците

От общински съвет Никола Козлево

 

ПОКАНА


Уважаеми господине, госпожо,

На 30 март 2017 година от 11.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам трета редовна сесия на общински съвет Никола Козлево за 2017 година, при следния  дневен ред:


1. Отговор на питане с изх. № 47 от 24.02.2017 год.


2. Докладна с Вх. № 052 от 28.02.2017 год.


3. Докладна с Вх. № 065 от 07.03.2017 год.


4. Докладна с Вх. № 059 от 02.03.2017 год.


5. Докладна с Вх. № 064 от 06.03.2017 год.


6. Докладна с Вх. № 070 от 09.03.2017 год.


7. Докладна с Вх. № 071 от 09.03.2017 год.


8. Докладна с Вх. № 073 от 13.03.2017 год.


9. Докладна с Вх. № 074 от 13.03.2017 год.


10. Докладна с Вх. № 080 от 16.03.2017 год.


11. Докладна с Вх. № 081 от 16.03.2017 год.


12. Докладна с Вх. № 082 от 17.03.2017 год.


13. Докладна с Вх. № 088 от 22.03.2017 год.


14. Докладна с Вх. № 089 от 22.03.2017 год.

 

 

Докладни с Вх. № след 22.03.2017 год.

 

15. Докладна с Вх. № 091 от 22.03.2017 год.

 

16. Докладна с Вх. № 092 от 22.03.2017 год.

 

17. Докладна с Вх. № 093 от 22.03.2017 год.

 

18. Докладна с Вх. № 094 от 23.03.2017 год.


19. Докладна с Вх. № 095 от 23.03.2017 год.


 

СТЕФАН СТЕФАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ