Изх. № 053 от 28.02.2017 год.

ПОКАНАДо …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола КозлевоУважаеми господине, госпожо


На 02 март 2017 година от 14.00 часа  на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам извънредна сесия на общински съвет Никола Козлево при следния  дневен ред:


1. Отмяна на Решение № 36 по протокол № 3 от 24.02.2017 година

 

2. Определяне на цени за извършване на услуги на физически или юридически лица от ОП "Никола Козлево"