ПОКАНА

До …………………………………

Общински съветник

Общински съвет Никола Козлево

Уважаеми господине, госпожо

На 10 Юли  2020 година от 16.00 часа на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам извънредно заседание на общински съвет Никола Козлево за 2020 год., при следния дневен ред:

  1. Докладна с Вх. № 151 от 08.07.2020 год.
  2. Докладна с Вх. № 152 от 08.07.2020 год.

Председател Общински съвет :……………………

/Нурай Ферудин Реджеб/