ГРАМОТА

за дарителство благотворителната кампания „Коледно вълшебство”


Община Никола Козлево и МКБППМН към Община Никола Козлево изказва своята дълбока благодарност за участието Ви в благотворителната кампания „Коледно вълшебство”. С вярата Ви в кампанията и проявеното от Ваша страна благородство в името на нашите деца, успяхме да зарадваме 188 детски сърца.

Вашата подкрепа доказа, че с общи усилия можем да осъществим големи и благородни дела!

Благодим на всички Вас, които се включихте в кампанията „Коледно вълшебство”:

 


Ружица Грийн Пауър“ ЕООД

Лонг Ман Холдинг“ АД

„Тетрахиб“ АД

„Ешрефоглу“ ООД

„Еко Био Бри“ ЕООД

„Деско комерс - Славов“ ЕООД

„Агротех импекс“ АД

СТАР 89ЕООД

Училища и детски градини

Общински  съветници

Общинска администрация

Ешреф Вели Реджеб – Кмет на Община Никола Козлево

Иван Иванов – Заместник Кмет на Община Никола Козлево