Съобщение за съставяне на Констативен акт №2/18.11.2014г. от Община Никола Козлево, който е основание за започване на административно производство по чл. 225а, ал. 1 от Закона за устройство на територията за премахване на строеж.

 

Качено на 21.11.2014г.

 

 

ЗАПОВЕД № 398 от 05.12.2014г.