Съобщение за въздушно пръскане с препарат за растителна защита

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.: 05328 20-02, ФАКС: 05328 2020,

e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Никола Козлево Ви съобщава, че в периода от 10.04.2015 г. до 14.04.2015 г. от 07.00 часа до 11.00 часа на територията на населените места  с. Никола Козлево и с. Цани Гинчево съгласно уведомително писмо в изпълнение на чл. 111 от Закона за защита на растенията, ще се проведе въздушно пръскане с препарат/продукт Хербицид „Дерби”супер VG – 3,3 гр./дка, Хербицид „Секатор ОД” - 10. мл./дка и Фунгицид „Танто супер” – 80 мл./дка.

На лицето осъществяващо пръскането е издадено Разрешение №002/03.04.2015 г.

Местности: с. Цани Гинчево

  1. Айкъна – 1100 дка
  2. Мандрата – 1130 дка
  3. Чаирлъка – 480 дка

и в землището на с. Никола Козлево, местност:

  1. Колаклък – 920 дка

ОбА Никола Козлево