Изграждане на отоплителна инсталация в ЦДГ „Зорница“ село Никола Козлево

Кметът на община Никола Козлево – Турхан Каракаш откри строителната площадка за изграждане на отоплителна инсталация в ЦДГ „Зорница“ село Никола Козлево. На откриването на строителството присъстваха кметове от съставните села на общината и жители на селото.

“С изграждането на отоплителни инсталации в ЦДГ „Зорница“ и ЦДГ „Радост“ село Пет Могили подобряваме средата за обучение на децата в предучилищна възраст. Реализацията на проекта ще доведе до повишаване на енергийната ефективност на двете детски градини, както и до подобряване на образователната инфраструктура в общината”, каза кметът Турхан Каракаш. Той обясни, че финансовата политика на общината позволява проектът да бъде финансиран със собствени средства.

Отоплителните инсталации са предвидени с котли на твърдо гориво.  Стойността на проекта е в размер на 88428 лв. с ДДС. Фирмата изпълнител е „Топлик” ООД – град Ботевград.