Поздравление по случай 3-ти март.

Уважаеми съграждани,

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК – 3 МАРТ!

Днешният ден е свързан с паметни подвизи и уникални патриотични моменти от историята на страната. Всички ние сме наследници на един възвисен дух, който през вековете е съхранил народа ни. Нека да продължим да работим за благополучието на България!

Пожелавам Ви здраве и вдъхновение!

Турхан Каракаш -

Кмет на Община Никола Козлево