"ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН" 2014 - Община Никола Козлево

Служители на Общинска администрация Никола Козлево

В община Никола Козлево над 450 доброволци се включиха в инициативата „Да изчистим България за един ден” на 26.04.2014 г. Акцията в административния център беше поведена лично от кмета – Турхан Каракаш. Премахнати бяха четири нерегламентирани сметища, а общото количество на събрания боклук  тази година е 20 тона. Във всички 11 населени места на територията на общината са почистени паркове, алеи, площади и централни улици. Изключително активни бяха децата и учениците от местните училища и целодневни детски градини, както  и техните учители.

Кметът на община Никола Козлево благодари на всички доброволци включили се в инициативата „Да изчистим България за един ден”, както и за подкрепата на „Булекопак” АД и Областна администрация - Шумен за осигуреното количество чували и ръкавици, а на ПУДООС за дадените ваучери за гориво за извозване на отпадъците.

 

Ученици от СОУ "Цанко Бакалов Церковски" с. Никола Козлево