Покана за участие в публично обсъждане на проектобюджета на Община Никола Козлево за 2016 година

П О К А Н А

На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за пучличните финанси Кмета на Община Никола Козлево – Ешреф Реджеб, кани жителите на общината, ръководители на бюджетни звена, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проектобюджета на Община Никола Козлево за 2016 година.

Обсъждането ще се проведе на 24.11.2015 год. от 14.00 ч. в заседателната зала на общината. На срещата ще бъдат обсъдени основните насоки и акценти на Бюджет 2016 год.

Общинска администрация Никола Козлево

17.11.2015 г.