Поздравителен адрес - 22.09.2015 г.

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.05328-2002,ФАКС 05328/20-20,

email - obankozlevo@mail.bg

 

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

18.09.2015 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Приемете моите поздравления по случай Деня на независимостта на България - 22-ри септември!

България е държава, която следва целенасочена политика за укрепване на мира, стабилността, сигурността, човешките права, демокрацията и просперитета в Европа, в региона и в света. Нашата история ни задължава да помним, че успяваме, единствено когато сме сплотени и единни, че от усилията на всички нас зависят бъдещето и просперитетът на България. Нека бъдем активни, уверени и със самочувствие!

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Турхан Каракаш – Кмет на Община Никола Козлево