Проведоха се безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата

д-р Мл. Младенов от ПСАГБАЛ „Св. София”.

Община Никола Козлево съвместно с ЦЗПЗ организира и проведе на 14.07.2013 г. в сградата на общинска администрация безплатни профилактични прегледи за  рак на гърдата.

Прегледите се извършиха от д-р Мл. Младенов от ПСАГБАЛ „Св. София”.

Създадена бе отлична организация от общинска администрация в лицето на кмета на община Никола Козлево - Турхан Каракаш и 191 жени от населените места на общината бяха извозени до общинския център и прегледани.