Община Никола Козлево уведомява всички пчелари на територията на общината за предстоящи растително-защитни мероприятия ( 25.06.2020 - 28.06.2020 ), съгласно приложено уведомително писмо.

 

Община Никола Козлево  уведомява всички пчелари на територията на общината за предстоящи растително-защитни мероприятия ( 25.06.2020 - 28.06.2020 ), съгласно приложено уведомително писмо.

 

качено на 24.06.2020 год.