Покана за работна среща на 29.06.2016 г.

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.05328-2002,ФАКС 05328/20-20,

e – mail - obankozlevo@mail.bg

 

ПОКАНА

за работна среща

на 29.06.2016 г.Г-н Ешреф Реджеб, Кмет на Община Никола Козлево, кани всички земеделски производители, развиващи дейност на територията на общината, на работна среща, която ще се проведе в Заседателната зала на общинския съвет на 29.06.2016 г. в 16:30 ч.

Темите, които ще се засегнат са предстоящата жътвена кампания, състоянието и ползването на земите от общинския поземлен фонд и други въпроси.Дата: 24.06.2016 г.