Честит първи учебен ден

Скъпи ученици, учители и родители

Първия учебен ден е празник, който всички  ние  посвещаваме на
тържеството на духа и знанието.


Скъпи първокласници,
Днешният ден е много важен за  Вас, защото той показва, че вече
сте пораснали. Учението за Вас ще е един безценен дар, то не само ще Ви
научи да четете и пишете, но  и ще Ви помогне да откриете хиляди нови
интересни неща за света и за самите Вас. Аз зная, че Вашите учители ще
Ви обичат и ще Ви водят уверено по пътя на науките, затова им подайте
с вяра и доверие своите ръце и те ще Ви поведат по пътя на мъдроста и
знанието. А Вие обичайте книгите и не спирайте да се трудите.

А на Вас по-големи ученици пожелавам да съхраните през цялата
учебна година ентусиазма, с който влизате в класните си стаи. Новите
неща, които ще научите ще Ви направят уверени, можещи и знаещи.
Спорна учебна година  и  на добър час!

Турхан Каракаш
Кмет на Община Никола Козлево.