Приет е бюджета на Община Никола Козлево за 2015 г.

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.05328-2002,ФАКС 05328/20-20, e – mail - obankozlevo@mail.bg

 

Съобщение до медиите

12.02.2015 г.

Община Никола Козлево с бюджет от над 7 млн. лева

Днес, на свое редовно заседание, с пълно мнозинство Общинският съвет прие бюджета на Община Никола Козлево за 2015 г. Финансовата рамка за настоящата година е в размер на 7 093 831 лева. В програмата за капиталови разходи са включени обекти на обща стойност 2 974 775 лева, като средствата ще бъдат разходени предимно за основни ремонти на пътната и улична мрежа, подобряване на състоянието на водоподаването в някои от населените места, ремонт на  читалища и изработването на кадастрални и регулационни  планове на селищата в рамките на общината.

 

 

 

 

За контакти:

Таня Атанасова Иванова – Христова

05328 2002/ вътр. 117

e-mail: pr_obankozlevo@abv.bg