Извършване на третиране

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН
ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.: 05328 20-02, ФАКС: 05328 2020,
e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg
УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 9, ал. 2 от Наредба № 15 от 8.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че на 27 и 28 юли 2016 год. на територията на община Никола Козлево /горски площи/ ще се извърши третиране срещу вредител „Летящи насекоми” с препарат Цитрол 10/4 УЛВ.
ЦЪРКВИЦА
ВОЙВОДА
ЖИЛИНО


Извършване на третиране срещу вредител „Летящи насекоми” на територията на община Никола Козлево

 

Качено на 25.07.2016 г.