Кметът на общината г-н Ешреф Реджеб и председателят на общинския съвет г-н Стефан Стефанов връчиха договорите на фасилитаторите, които ще работят в клубовете за четене „Твоята история”

Кметът на общината г-н Ешреф Реджеб и председателят на общинския съвет г-н Стефан Стефанов връчиха договорите на фасилитаторите, които ще работят в клубовете за четене „Твоята история”