Поздравителен адрес по случай Деня на народните будители

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.05328-2002,ФАКС 05328/20-20,

email - obankozlevo@mail.bg

 

 

 

Уважаеми жители на Община Никола Козлево,

скъпи просветни дейци

Поздравявам Ви с Деня на народните будители! В този много специален ден, когато честваме познанието и духовното израстване, искам да Ви пожелая жизнерадост, удовлетворение от постигнатото и реализирани мечти! Следвайте неотклонно мисията си, защото знанието дава сили, много нови възможности и перспективи! Бъдете успешни!


Честит празник!

ЕШРЕФ РЕДЖЕБ,

Кмет на Община Никола Козлево