Заповед за предприемане на мерки за предотвратяване възникването и разпространението на заболяването Инфлуенца /грип/ по птиците на територията на община Никола Козлево

Заповед № 458 от 28.11.2016 г.


Качена на 28.11.2016 г.