Кметът на Община Никола Козлево засади бор като символ на новото начало

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.05328-2002,ФАКС 05328/20-20,

e – mail - obankozlevo@mail.bg

 

Кметът на Община Никола Козлево засади бор като символ на новото начало

Днес, /06.11.2015 г./, работният ден за ръководството на Община Никола Козлево започна необичайно - Кметът Ешреф Реджеб и Председателят на Общинския съвет Стефан Стефанов засадиха в парка пред общината по едно младо борче. С това символично поставиха начало на новото управление на Община Никола Козлево.  С инициативата ръководството потвърждава заявената позиция, че предстоят години на съграждане и развитие, за постигане на достоен живот на населението на Община Никола Козлево.