Две детски градини в община Никола Козлево посрещнаха първия сняг с нови отоплителни инсталации

lo

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.05328-2002,ФАКС 05328/20-20,

email - obankozlevo@mail.bg

 

 

 

28.11.2013 г.

Две детски градини в община Никола Козлево посрещнаха първия сняг с нови отоплителни инсталации

 

Две детски градини в община Никола Козлево бяха оборудвани тази година с отоплителни инсталации– ЦДГ „Зорница” в с. Никола Козлево и ЦДГ „Радост” в с. Пет могили. Двете детски заведения се посещават от общо 93 деца. Проектът е финансиран изцяло с общински средства, като за реализацията му са осигурени близо 90 хиляди лева. Фирмата изпълнител е „Топлик” ООД.

Новите отоплителни инсталации са с котли на твърдо гориво, снабдени с пелетна  горелка, което е предпоставка за ниски експлоатационни разходи. Значително се намалява и  освобождаването на вредни емисии във въздуха. Инсталациите осигуряват еднаква регулируема температура във всички помещения, което води и до по-голям комфорт за децата.