Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Никола Козлево за 2015г.