Покана „Ние-можем, пеем и танцуваме” 01.06.2017г.

ПОКАНА

 

Община Никола Козлево, организира по  повод международния ден на детето  -   четвърти общински детски празник под надслов

„Ние-можем, пеем и танцуваме”

Мероприятията ще се проведат на 01.06.2017 г.

/ четвъртък/ от 10:00 часа на

Пл. „23-ти септември”, с. Никола Козлево

От Ешреф Реджеб

Кмет на Община Никола Козлево