Съобщение за въздушно пръскане с препарат за растителна защита

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.: 05328 20-02, ФАКС: 05328 2020,

e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Никола Козлево Ви съобщава, че в периода от 09.04.2015 г. до 13.04.2015 г. от 06.00 часа до 11.00 часа и от 18:30 до 20:00 часа на територията на населените места с. Хърсово и с. Крива река съгласно уведомително писмо в изпълнение на чл. 111 от Закона за защита на растенията, ще се проведе въздушно пръскане с препарат/продукт фунгицит „Дует ултра” в доза 60 мл/дка, карантинен срок 35 дни  и хербицид „Дерби супер” в доза  3.0 гр/дка няма карантинен срок.

Местности: с. Хърсово

  1. Кьоклюк  - 450 дка
  2. Малък домусчук – 600 дка

и в землището на с. Крива река, местност:

  1. К. дере – 500 дка

На лицето осъществяващо пръскането е издадено Разрешение №003/06.04.2015 г.

 


ОбА Никола Козлево