Право на отговор на основание чл. 18, ал.1-ал. 5 от Закона за радиото и телевизията

Опровержение от 22.11.2016 г.