6 септември - Съединението на България!

Уважаеми жители на Община Никола Козлево

Приемете моите поздравления по случай 6 септември - Съединението на България!

Този ден е един от най-важните в българския исторически календар и е празник за всички, които градят храма на добротата и разбирателството.

Един от уроците на Съединението е, че политиците и държавниците по онова време са били на висотата на своя народ. Неоспоримото им достойнство е било в това, че са пренебрегнали своите разногласия в името на важната национална цел – Съединението на България. Вярвайки, че няма силна държава без отговорни хора и убеден в силата на единния глас, пожелавам на всички смелост в отстояването на българската идея по пътя на европейското развитие на нашата малка, но горда България!

Пожелавам Ви здраве и хубави празнични дни.
Честит празник,

Турхан Каракаш – Кмет на Община Никола Козлево