Всички градини и училища в община Никола Козлево са готови за новата учебна година

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.05328-2002,ФАКС 05328/20-20,

email - obankozlevo@mail.bg

 

 

 

Съобщение до медиите

 

13.09.2013 г.

Всички градини и  училища в община Никола Козлево

са готови за новата учебна година

На проведеното днес заседание на Общински съвет Никола Козлево бяха утвърдени маломерни и слети паралелки за новата учебна година в училищата ОУ „Христо Ботев” /с. Вълнари/, ОУ „Христо Ботев” / с. Църквица/, ОУ „Св. Климент Охридски” / с. Пет могили/ и СОУ „Цанко Церковски” /с. Никола Козлево/. В петте училища на територията на общината се обучават общо 799 деца, като тази година за първи път училищния звън ще чуят 83 първолака.

През летните месеци бяха направени частични и козметични ремонти на всички детски градини и учебни заведения. Извърши се основен ремонт на СОУ „Цанко Церковски” село Никола Козлево, като изцяло е ремонтиран и подновен покривът на училището. Ремонтните дейности са изпълнени в срок и към момента са осигурени всички условия за нормалното стартиране на учебната година.

За информация:

Таня Иванова-Христова

Тел. 05328 2002/ Вътр. 117