Победители в конкурс за рисунка на тема „Младежки поглед към толерантността”

МКБППМН и Отдел „Образование и култура” към  ОбА Никола Козлево излъчи победители от конкурс за рисунка на тема „Младежки поглед към толерантността” посветен на международния ден на толерантността,който се проведе през месец ноември 2013 г.

Възрастова група 5-8 клас

1-во място-„Мечтатели” на Мюбейджан Вейнур Талиб -5 клас от

ОУ”Христо Ботев”с.Църквица

2-ро място-„Всички сме единни” на Тодор Руменов Банчев-7 клас от

ОУ”Св.Климент Охридски” с. Пет могили

3-то място- „На детската площадка” на Емине Неджми Сали- 5 клас от

ОУ”Христо Ботев” с. Вълнари

Възрастова група 9-12 клас

1-во място Милка Павлова Станчева-10 б клас от

СОУ”Ц.Б.Церковски” с. Никола Козлево

2-ро място –„Подадена приятелска ръка” на Емел Ахмед Сали-12 б клас от СОУ”Ц.Б.Церковски” с. Никола Козлево

3-то място Баръш Февзи Билял от СОУ”Ц.Б.Церковски” с. Никола Козлево

Отличени бяха и три рисунки за участие:

-„Единни в разнообразието” на Ебру Ахмед Фаик -8 клас от

СОУ”Ц.Б.Церковски” с. Никола Козлево

-„Заедно в училищния двор” на Хиляй Юзеир Мурад-8 клас от

ОУ”Христо Ботев” с. Вълнари

-„Не на Расизма” на Константин Христов Иванов -7 клас от

ОУ”Св.Климент Охридски” с. Пет могили

МКБППМН и Отдел „Образование и култура” към  ОбА Никола Козлево благодари на всички участници за тяхната отзивчивост и  участие в конкурса и техния поглед за етническа толерантност ,равнопоставеност и приятелство между отделните етнически общности.

Наградите бяха връчени от Г-жа Весиле Али –Зам.кмет на община Никола Козлево и Председател на МКБППМН.