Кметът посети приемните семейства в Община Никола Козлево