Ново кметство за жителите на село Ружица

Ново кметство за жителите на село Ружица


 

На 19.05.2014 г. в село Ружица, община Никола Козлево,  се състоя официалното откриване на новата сграда на местното кметство. Лентата прерязаха кметът на Община Никола Козлево – Турхан Каракаш, и кметът на село Ружица – Мехмед Мехмед. Официални гости на събитието бяха Председателят на Общински съвет Никола Козлево – Фахри Алиев, кметове и кметски наместници от всички населени места на територията на общината.


Новооткритата сграда е с обща площ от 158 кв. м., като освен служителите на местното кметство, в нея ще се помещават още пощенски клон и лекарска служба. Стойността на инвестицията е 228 хил. лева, осигурени изцяло от общинския бюджет. Строителните дейности бяха извършени от „Комплектстрой – Д” ООД и отнеха само 2 месеца. Сградата е с осигурен достъп за лица в неравностойно положение, разполага и със собствен паркинг.


 

По време на официалната церемония жителите и гостите на село Ружица бяха поздравени със специална програма от децата от ЦДГ „Пролет”.  

Новооткритата сграда е с обща площ от 158 кв. м., като освен служителите на местното кметство, в нея ще се помещават още пощенски клон и лекарска служба. Стойността на инвестицията е 228 хил. лева, осигурени изцяло от общинския бюджет. Строителните дейности бяха извършени от „Комплектстрой – Д” ООД и отнеха само 2 месеца. Сградата е с осигурен достъп за лица в неравностойно положение, разполага и със собствен паркинг.