Стартира основен ремонт на ул. „Гроздан Узунов” в село Пет могили

Кметът на община Никола Козлево – Турхан Каракаш, съвместно с кмета на село Пет Могили – Ебазел Назиф, направиха първа копка за основен ремонт на ул. „Гроздан Узунов” в селото. На тържественото откриване на строителството присъстваха представители на строителния надзор и инвеститорския контрол, автора на проекта инж. Теменужка Минева, кметове и кметски наместници от съставните села на общината, съветници от местния парламент и жители на селото.

 

 


“Стартираме основния ремонт на ул. „Гроздан Узунов”, след проведен открит конкурс по реда на ЗОП. Целта на проекта е да се подобри на пътната инфраструктура в село Пет Могили и по специално улицата пред новопостроената многофункционална зала на ОУ „Св. Климент Охридски“. С реализацията на проекта ще доведе до повишаване на достъпността и комуникационната свързаност на общинската територия, както и до подобряване на достъпа до многофункционалната зала на селото”, каза кметът Турхан Каракаш. Той обясни, че финансовата политика на общината позволява проектът да бъде финансиран със собствени средства.

Улицата е с обща дължина 242 метра. Проектът включва подравняване и уплътняване на съществуващата пътна настилка в компрометираните участъци, полагане на двупластова настилка от неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см и 4 см плътен асфалтобетон, полагане на бордюри от двете страни на пътната отсечка, изграждане на пешеходни тротоари с нови плочки и други пътни работи.

Стойността на проекта е в размер на 187 284 лв. без ДДС. Фирмата изпълнител е „Пътно поддържане – Нови пазар” ООД.

 

Кметът на община Никола Козлево – Турхан Каракаш, съвместно с кмета на село Пет Могили – Ебазел Назиф, направиха първа копка за основен ремонт на ул. „Гроздан Узунов” в селото. На тържественото откриване на строителството присъстваха представители на строителния надзор и инвеститорския контрол, автора на проекта инж. Теменужка Минева, кметове и кметски наместници от съставните села на общината, съветници от местния парламент и жители на селото.

“Стартираме основния ремонт на ул. „Гроздан Узунов”, след проведен открит конкурс по реда на ЗОП. Целта на проекта е да се подобри на пътната инфраструктура в село Пет Могили и по специално улицата пред новопостроената многофункционална зала на ОУ „Св. Климент Охридски“. С реализацията на проекта ще доведе до повишаване на достъпността и комуникационната свързаност на общинската територия, както и до подобряване на достъпа до многофункционалната зала на селото”, каза кметът Турхан Каракаш. Той обясни, че финансовата политика на общината позволява проектът да бъде финансиран със собствени средства.

Улицата е с обща дължина 242 метра. Проектът включва подравняване и уплътняване на съществуващата пътна настилка в компрометираните участъци, полагане на двупластова настилка от неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см и 4 см плътен асфалтобетон, полагане на бордюри от двете страни на пътната отсечка, изграждане на пешеходни тротоари с нови плочки и други пътни работи.

Стойността на проекта е в размер на 187 284 лв. без ДДС. Фирмата изпълнител е „Пътно поддържане – Нови пазар” ООД.