Покана във връзка с кампанията

„Да изчистим България заедно“ 15.09.2018 г.

За поредна година Община Никола Козлево  се присъединява към националната кампанията на БТВ  под надслов "Да изчистим България заедно " . През 2018 г. събитието  ще се проведе на 15 Септември/събота/ 2018 година.

За провеждането на кампанията, общината ще осигури чували и ръкавици на доброволците, които ще се включат в почистването, както и извозване на събраните отпадъците до Регионално депо за неопасни отпадъци – с. Стожер.

За добрата организация на акцията за почистване на общината, служители от Общинска администрация ще извършат инвентаризация на замърсените места  и райони за почистване.

Каним всички жители на общината, да се присъединят към нас на 15 Септември 2018 година, да  станат  част от инициативата "Да изчистим България заедно".  Желанието ни е  тази година в  кампанията да бъдат въвлечени максимален брой участници, жители на общината Никола Козлево, с цел  постигане на възможно най-добър резултат.

Приоритет за почистване ще бъдат паркове, детски площадки и други обществени територии.

Събраните отпадъци трябва да се поставят в чували до контейнерите за битов отпадък.

Желаещите да участват в кампанията е необходимо да се регистрират в сградата на общинска администрация – село Никола Козлево, стая № 8, и в кметствата по населени места.