Община Никола Козлево  уведомява всички пчелари на територията на общината за предстоящи растително-защитни мероприятия ( 18.05.2020 - 21.05.2020 ), съгласно приложено уведомителни писма.

 

Писмо 92-00-176 от 15.05.2020г.

Писмо 92-00-177 от 15.05.2020г.

Писмо 92-00-178 от 15.05.2020г.