О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

на Ешреф Реджеб – Кмет на община Никола Козлево

Уважаеми жители на община Никола Козлево,

Обръщам се към всички вас да бъдем разумни и дисциплинирани. Нека да спазваме указанията на Националния координационен щаб, на Министерския съвет, на различните министерства, на Народното събрание и препоръките на медицинските и санитарните органи.

Моля, не излизайте навън без причина. Не се събирайте повече от двама души на открито. Спазвайте дистанция помежду си. Помислете за вашето и на околните здраве и безопасност.

Родители, наложете по-строг дневен режим на децата си. Не ги пускайте да излизат по улиците. Забранете им да посещават детските и спортните площадки.

Уважаеми жители на община Никола Козлево,

В тази извънредна ситуация трябва да сме по-отговорни към себе си и към околните.

Благодаря Ви предварително за разбирането!

Ешреф Реджеб

Кмет на община Никола Козлево