Поздравления по случай Рамазан Байрам 2014г.

Уважаеми жители на Община Никола Козлево,

Приемете моите искрени поздравления по случай свещения празник Рамазан Байрам! Празничните дни свързваме със семейните ценности, посвещаваме ги на смирението, покаянието, помирението и опрощението. Нека тези изконни добродетели изпълнят и нашето ежедневие и ни водят към благоденствие.

Пожелавам на всички здраве и щастливи дни!

Честит празник!


Турхан Каракаш – Кмет на Община Никола Козлево