ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОРГАНИЗИРА ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО - ПРАЗНИК „НИЕ-МОЖЕМ, ПЕЕМ И ТАНЦУВАМЕ”

 

 

 

О Б Я В А

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОРГАНИЗИРА ПО  ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО  - ПРАЗНИК

„НИЕ-МОЖЕМ, ПЕЕМ И ТАНЦУВАМЕ”

МЕРОПРИЯТИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 01.06.2016г.

/ СРЯДА/ от 10:00 ЧАСА НА ПЛ.”23-ТИ СЕПТЕМВРИ”№4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТ ЕШРЕФ РЕДЖЕБ

КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО