Онлайн справка за задължения към Община Никола Козлево

Община Никола Козлево предлага нова онлайн услуга за справка на задължения за местни данъци и такси. Подобно на електронния портал на НАП, жителите и собствениците на имоти в община Никола Козлево могат да проверят какво дължат, без да се налага да посещават лично административните служби.

С пуснатата е-услуга може да се проверят дължимите суми за такса смет, данъци за движимо и недвижимо имущество. Длъжниците могат да заплатят налозите си и по банков път, след което служителите обработват информацията в базата данни. Повече информация може да бъде намерена на сайта www.nikolakozlevo.bg .

Следващата стъпка в намеренията на Общинската администрация в Никола Козлево е от сайта на общината да могат да се изтеглят и всички видове заявления в работен и неработен формат, както и да се осигури възможност да бъдат подавани по електронен път.