Полагане на клетва на 05.11.2015 г. от 10 ч. в залата на Общински съвет Никола Козлево

Клетва ще положат новоизбраните: Кмет на Община Никола Козлево и Общински съветници