„Да направим детската градина наш дом“

 

Днес (05.12.2012 г.) заместник-кмета на община Никола Козлево г-жа Весиле Али и председателят на Центъра за местни и регионални политики г-н Борислав Младенов проведоха среща по проект BU 188 „Да направим детската градина наш  дом“, финансиран от Ромския образователен фонд Будапеща, Унгария.

На срещата присъстваха директорите на всички детски градини от общината. Проектът е насочен към осигуряване на достъп до предучилищно образование за 5 -6 годишни деца от етническите малцинства. Екипът на Центъра е планирал допълнителни часове по български език за децата от подготвителните групи, което ще подпомогне подготовката им за справяне с учебния материал в началната степен на образование. Ще бъдат наети педагози, които чрез майчиния език на децата ще повишават знанията им и по български език. По проекта ще бъдат създадени и неформални майчини клубове в осемте села, където майките на децата ще повишат уменията си да общуват с децата си и на български език в семейната среда.

На срещата присъства и представителят на Ромския образователен фонд за България, който е на посещение в рамките на проекта.