Община Никола Козлево намали такса смет

С Решение № 165 по Протокол № 22 от 14.12.2016г., по предложение на Кмета на община Никола Козлево г-н Ешреф Реджеб, Общински съвет – Никола Козлево реши да бъде намалена такса смет за физически лица от 6,6 на 4 промила и за юридически лица – от 9 на 6 промила.

 

Качена на 27.12.2016 г.