Съобщение, уведомително писмо, разрешение

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска администрация Никола Козлево, уведомява всички собственици на пчелни семейства, разположени в землищата на с. НИКОЛА КОЗЛЕВО, с. ЦАНИ ГИНЧЕВО, че на  22.05.2019г. до 26.05.2019г.  „Агротех Импекс”АД ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница с Фунгицид – „СОЛИГОР 425ЕК”-доза 70мл/дка с карантинен срок - 35 дни и

Фунгицид – „ТАНГО СУПЕР“ –доза 80мл/дка с карантинен срок – 50дни.

Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне.